Klinický materiál pro sérologické vyšetření

Materiálem vhodným pro sérologické vyšetření je krevní sérum, srážlivá krev, mozkomíšní mok, případně ve výjimečných případech (nejlépe po dohodě s laboratoří) i jiný typ klinického materiálu (např. krevní plasma, nebo punktát). Pro diagnostiku syfilis se obvykle vyšetřuje sérum získané separací ze srážlivé krve, nebo mozkomíšní mok. Při zacházení s klinickým materiálem je samozřejmostí používání laboratorních rukavic.

Sérum

Krevní sérum je tekutina získaná centrifugací sražené krve. Je to tedy vlastně krevní plasma zbavená fibrinogenu a některých koagulačních faktorů. Sérum je při srážení krve vytlačeno krevním koláčem.

Separací séra se rozumí oddělení krevní sraženiny. Obvykle se na sérologické vyšetření zasílá srážlivá krev. Tento materiál se pro získání čistého séra centrifuguje v místnosti oddělené od ostatního provozu při 3000 otáčkách/min. po dobu 3 minut. Potom se skleněnou sterilní pasterkou opatrně stáhne sérum do jedné nebo několika sterilních plastových zkumavek např. typu Tapwall, 11 x 50 mm, nebo do sterilních skleněných zkumavek 80 x 100 mm. Stažená séra se ukládají v chladničce. V mrazničce se séra mohou uchovávat po dobu několika měsíců, aniž se podstatně změní jejich vlastnosti.

Pro sérologické vyšetření není vhodné sérum chylózní, hemolytické, výrazněji bakteriálně kontaminované, nebo jakkoliv jinak nápadně zkalené. Hemolýzu může způsobit nevhodný způsob transportu klinického materiálu, zvláště v mrazivém počasí, nebo naopak za velkých veder.

Mozkomíšní mok

Mozkomíšní mok (likvor) se získává lumbální punkcí a požadavky na jeho kvality s ohledem na sérologické vyšetření jsou podobné jako u séra. Likvor nesmí být krvavý, nebo výrazně zkalený. Také mozkomíšní mok je možné zmrazit a dlouhodobě skladovat. Opakované zmražování a rozmražování ale nelze doporučit, protože může vést ke znehodnocení materiálu.

Likvor se podobně jako sérum může skladovat po dobu 5 dnů při chladničkové teplotě (2 - 8°C). Pro pozdější vyšetření se musí uložit při -20 °C.